Alles voor uw reclame
De beste service!
Voor de beste prijs!
Notice textNotice text mobileLees meer

Disclaimer

Orange Sign een handelsnaam van Portaal Facility BV, hierna verder te noemen Orange Sign, verleent u hierbij toegang tot orangesign.nl (de Webshop) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Orange Sign en derden zijn aangeleverd. Orange Sign behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Webshop is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten tenzij de prijzen bij de producten vermeld staan. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Orange Sign.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze staan u ter beschikking op onze webshop "Algemene voorwaarden". Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

Orange Sign aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor eventueel door haar daarbij overgebrachte virussen. De informatie in onze e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. OPMERKING: Attachments zonder duidelijke afzender worden NIET geopend!!

Beperkte aansprakelijkheid

Orange Sign besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze webshop. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De op de Webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Orange Sign. Aanvullingen en wijzigingen op de website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Voor de aangebrachte wijzigingen kan Orange Sign niet aansprakelijk worden gesteld. Orange Sign kan er niet voor instaan dat de informatie op haar webshop geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Orange Sign sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Orange Sign. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Orange Sign. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Orange Sign. Zonder schriftelijke toestemming van Orange Sign mag u geen van de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van de website openbaar maken of verveelvoudigen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Rekening

Log in op je account

Onze klantenservice is van maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur bereikbaar

Telefoon

OrangeSign.nl

0343 768508

E-mail

Email ons

[email protected]

Social media

Social media

10Review LogoWij scoren een 10 op WebwinkelKeur

OrangeSign.nl

Haarbos 7 D
3953 HA
Maarsbergen Bekijk op Google Maps

BTW Nr. NL861875801B01
Kamer van Koophandel 80979874
Bank IBAN NL 57 ABNA 0887 7650 68

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking